Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB347 Seçmeli I (Spor Masajı) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Sporda Masajın Önemini Kavrayabilme, Masaj İle İlgili Gelişmeleri Takip Edebilme, Bölgelere Göre Spor Masajını Yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meral Hazır, ’Spor Masajı Teori ve Uygulaması’, Ankara-2001. Otman S.A. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. baskı, Ankara, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor Masajı, Uygulaması, Teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 20 3 60
14 Gözlem 18 2 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Masajı Nedir? Spor Masajının Faydaları 1. Hafta(Spor Masajı Nedir - Spor Masajının Faydaları)MC.docx
2 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri 2. Hafta(Tanımlar, Masör-Masöz ve Özellikleri)MC.docx
3 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması 3. Hafta(Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması)MC.docx
4 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler 4. Hafta(Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler)MC.docx
5 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri 5. Hafta(Spor Masajları, Spor ‘da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri)MC.docx
6 Masajın Fizyolojik Faydaları 6. Hafta(Masajın Fizyolojik Faydaları)MC.docx
7 Ara Sınav 7. Hafta(Ara Sınav)MC.docx
8 Sırt Masajı 8. Hafta(Sırt Masajı)MC.docx
9 Bel Masajı 9. Hafta(Bel Masajı)MC.docx
10 Boyun ve Omuz Masajı 10. Hafta(Boyun ve Omuz Masajı)MC.docx
11 Bacağın Arka Kısmının Masajı 11. Hafta(Bacağın Arka Kısmının Masajı)MC.docx
12 Bacağın Ön Kısmının Masajı 12. Hafta(Bacağın Ön Kısmının Masajı)MC.docx
13 Göğüs Masajı 13. Hafta(Göğüs Masajı)MC.docx
14 Kol Masajı 14. Hafta(Kol Masajı)MC.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232889 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri
2 1232890 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması
3 1232891 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler
4 1232892 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri
5 1232893 Sırt Masajı
6 1232894 Bel Masajı
7 1232895 Boyun ve Omuz Masajı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3
5 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3
6 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek