Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB349 Seçmeli I (İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji) 927003 3 5 4

Dersin Amacı

İnsan Anatomisi , kas ve hareket sistemi faaliyetleri, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve ulaşabilme metotlarının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Rusch,p.,J.,Burke,R.,K.,(2004), Kinesiology and Applied Anatomy, Lea & Febiger, 1989. 2-Thompson, C. W. & Floyd, R. T. Manual of Structural Kinesiology, 15th ed. WCB/McGraw-Hill. 3-Kaya,Y.,(2004),İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji,Maramara Yayınevi,İstanbul 4-Süzen,B.,(2005)İnsan Anatomisine Giriş,Marmara Yayınevi,İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İnsan vücudunun anatomik yapısını spora uyarlanmış şekilde incelenmesi, hareketlerin yapılış sırasında meydana gelen hataların düzeltimesi için alınacak önlemleri belirlenmesi, postür bozuklukları konusunda nasıl bir yöntem izleneceği dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 22 2 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş
2 Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler Düzlemler )
3 Fiziksel yapı ve sınıflandırılması
4 İnsan vücuduna giriş ve Sistemler
5 Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku , kemik Doku,
6 Kas Dokusu (iskelet, kalp ve düz kaslar)
7 Ara sınav
8 Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel hareketler,Kasları,antrenman durumu )
9 Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, )
10 Omurgaya bağlı eklemler
11 Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi)
12 Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )
13 Kinesiyoloji ve Postür
14 Sportif branşlar ve temel kulanılan kas,kemik,sinir ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232896 İnsan vücudunu oluşturan sistemleri bilme
2 1232897 Kemiklerin,Kasların çeşitlerini, isimlerini ve görevlerini bilme
3 1232898 Eklem tiplerini, eklem isimlerini bilme
4 1232899 Kasların egzersize uyumlarını bilme, bireye özel program hazırlayabilme
5 1232900 Sportif hareketlerin kassal analizini yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3
2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek