Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB302 Halkla İlişkiler 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı halkla ilişkiler olgusunu ayrıntılı bir şekilde konu etmektir. Bu bağlamda ders kapsamında halkla ilişkiler kavramı, amaçları, tarihsel gelişimi, modelleri, yönetsel bir fonksiyon olarak önemi, süreç olarak işleyişi kapsamında ele alınmakla birlikte; işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu örnek olay çözümleme yöntemini kullanılarak mercek altına yatırılmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

David C. Watt (2007). Sports Management and Administration. USA: Taylor & Francis. Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron (2008). Public Relations: Strategies and Tactics. 9th Edition. USA: Allyn&Bacon. Glen M. Broom (2008). Cutlip and Center’s Effective Public Relations. 10th Edition. USA: Prentice Hall. Jerry Hendrix and Darrell Hayes (2009). Public Relations Cases. 8. Edition. USA: Wadsworth Publishing. Kurthan Fişek (2003). Spor Yönetimi. İstanbul: YGS Yayınları. Lisa P. Masteralexis, Carol A. Barr, Mary A. Hums (2009). Principles and Practice of Sport Management. USA: Jones and Bartlett Publishers. Russell Hoye, Aaron Smith, Hans Westerbeck, Bob Stewart, Matthew Nicholson (2005). Sport Management: Principles and Application. USA: Butterworth-Heinemann.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla İlişkiler İşletmecilikte Halkla İlişkiler İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay Çözümlemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Halkla İlişkiler: Tanımı ve Amaçları
3 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi ve Modelleri
4 Yönetsel Bir Fonksiyon Olarak Halkla İlişkiler: Önemi ve Kapsamı
5 Halkla İlişkiler ile ilgili Temel Kavramlar
6 Halkla İlişkiler Yönetimi
7 Ara sınav
8 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusu
9 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Uygulamaları
10 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
11 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
12 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
13 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
14 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusu ile ilgli Literatüre Dayalı Rapor Hazırlama ve Sunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56085 1156502 Halkla ilişkiler kavramı ve süreci hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
56086 1168237 İşletmecilikte halkla ilişkiler olgusu hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
56087 1141757 Çağcıl iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
56085 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4
56086 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3
56087 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek