Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB304 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Engelliler için beden eğitimi ve sporun kavranması ve beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkisinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat ELİÖZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Rasim KALE, ?Yaşam Boyu Spor? Prof.Dr.Erdal ZORBA ?Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk? Yrd.Doç.Dr.Dilara ÖZER ?Engelliler İçin Spor? Prof.Dr. Tunç Alp KALYON ?Engellilerde Spor? Hasan KARATEPE ?Özürlü Çocuklar? Yrd.Doç.Dr.Özlem ERSOY ?Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Gereksinimi? Dr.Emine GÜL ?Kuranda Engelliler?

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 55 1 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Engellinin Tanımlanması ve türkiyedeki engellierin durumu 1- ders Engelin Tanımlanması.pptx
2 prenatal tarama testleri 7-PrenatalTaramaTestleri.ppt
3 down sendromu 4-Down Sendromu Nedir.pptx
4 Zihinsel engelliler ve spor zihinsel engel türleri.docx
5 Bedensel engeller ve spor 2- bedensel ÖGB.pptx
6 otizim spectrum bozuklugu 3- Otizm Spektrum Bozukluğu..pptx
7 Ara sınav
8 İşitme engelliler ve spor 10-işitme.pptx
9 Görme engeliler ve spor 9-görme engelliler.pptx
10 duruş bozuklukları ve postür 5-DURU_BOZUKLUKLARI_POSTR_ANALZ_1.ppt
11 epilepsi ve spor 8-epilepsi.pptx
12 Dikkat eksikligi ve hiperaktivite 6- DEHB.ppt
13 kinestetik duyu 11-KİNESTETİK DUYu.pptx
14 Özel Eğitim ve Beden Eğitimi Özel Eğitim ve Beden Eğitimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285112 Engellilerde Sporun Tarihçesi
2 1285113 Paralimpik Oyunların genel kuralları, paralimpik spor tesislerini inceleme
3 1285114 Engelli Tanımlamaları ve sınıflandırılmalarını yapabilme
4 1285116 Engellilerde egzersiz eğitiminin etkileri ve fiziksel uygunluk programları, engelliler için aktiviteler, değişik engel gruplarında uygun spor aktivitelerini inceleyebilme
5 1285115 Özel olimpiyat konularını araştırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3
2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek