Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB306 Spor Yönetiminde Liderlik 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Liderlik ile ilgili temel teori ve kavramları, liderin etkililiğini belirleyen temel faktörleri, güncel teorileri derinlemesine incelemek ve kazanılan teorik bilgiyi perakende gibi insan faktörünün son derece önemli olduğu bir sektörde uygulama becerisine dönüştürebilmek. Öğrencilerin kendilerini tanımlarına olanak vermek ve liderlik becerilerinin gelişimi için gerekli destek ve motivasyonu sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. L. Hughes, R. C. Ginnet ve G. J. Curphy (2009) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 6th edition McGraw. Hill Karaküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara. Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 2000, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 1. HAFTA.pptx
2 Liderin tanımı, tarihçe, liderlik gelişim dönemleri. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 2. HAFTA.pptx
3 Lider, liderlik, lider de bulunması gereken özellikler. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 3. HAFTA.pptx
4 Liderlik, liderlik ve yönetimde davranışlar. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 4. HAFTA.pptx
5 Liderlik ve motivasyon, liderliğin kuramları SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 5. HAFTA.pptx
6 Blake ve Mouton' un yönetim tarzı matriksi, liderliğinkurumsal kuramı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 6. HAFTA.pptx
7 Reddin'in üç boyutlu liderlik yaklaşımı ve liderlik tarzları SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 8. HAFTA.pptx
9 Liderlik tarzları, karizmatik lider SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 9. HAFTA.pptx
10 Liderin planlama fonksiyonu. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 10. HAFTA.pptx
11 Lider ve çevre, lider ve spor SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 11. HAFTA.pptx
12 Bazı siyasi liderler ve spor SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 12. HAFTA.pptx
13 Liderlik ve antrenörlük SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 13. HAFTA.pptx
14 Antrenör kişiliği SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 14. HAFTA.pptx
15 Final Sınavı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 15. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191641 Öğrenciler farklı liderlik tanımlarını değerlendirebilecekler
2 1197232 Öğrencilerin liderliğin üç bileşenleri hakkında bilgi vermesi mümkün olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek