Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB310 Tören ve Kutlamalar 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; Düzen alıştırmaları ile ilgili çeşitli şekillerde dizilebilmeyi ve sıralanabilmeyi öğretmek, Düzen alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilmek, Türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, Bayramların anlam ve önemini uygun olarak kutlanmasını sağlamak, Ulu Önder Atatürk’ e bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

OKT.ARZU YEKE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları: Bayramlar ve Törenler El Kitabı, Mayıs 2007, Ankara, Serbest Cimnastik, Ergün ŞENGÜL, Bağırcan Yayınevi, 1999, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düzen alıştırmaları ile ilgili çeşitli şekillerde dizilebilmeyi ve sıralanabilmeyi öğretmek, Düzen alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilmek, Türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, Bayramların anlam ve önemini uygun olarak kutlanmasını sağlamak, Ulu Önder Atatürk’ e bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek adına çalışmalar yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
14 Gözlem 3 4 12
21 Rapor Sunma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi
2 Bayrağın selamlanması
3 Bayrağın örtülebileceği yerler ve yasaklar
4 Ulusal bayram ve genel tatillerle ilgili bilgiler
5 Resmi ve dini bayramların tarihleri ve günleri
6 Bayrağın kumaşı, standartları ve direği ile ilgili bilgiler
7 Milli bayram, genel tatil ve hafta tatilinde bayrak çekilecek yerler
8 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bayrak çekme esasları
9 Ara sınav
10 Bayrak töreni, Bayrağa saygı ve Bayrağın katlanması ile ilgili çalışmalar uygulama
11 Resmi törenlerde uygulanacak genel esasların çalışılması
12 Tören geçişleri ile ilgili çalışmalar uygulama
13 Atatürk günleri, Tarihi günler ile ilgili çalışmalar
14 Çelenklerin konulması ile ilgili çalışmalar,Düzen alıştırmaları ve şekilleri uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110169 1190545 Türk Bayrağı kanunu esaslarını kavrar.
110170 1190826 Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenleri öğrenir.
110171 1197387 Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk günlerinde yapılacak törenleri öğrenir.
110172 1182320 Milli Eğitim Bakanlığı bayrak törenleri yönergesini anlar.
110173 1187221 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama yönergesini öğrenir.
110174 1192381 Atatürk’ ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama yönergesini öğrenir.
110175 1214015 Çelenk koyma ve Tören geçişini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
110169 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
110170 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
110171 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
110172 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
110173 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4
110174 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
110175 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek