Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB334 Spor ve Turizm 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Turizm kavram, çeşitlilik ve özelliklerini bilme, turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme, istihdam alanı olarak turizm alanını görebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kazım BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük, Suat,Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara, 1999 Toksay, T.; Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983. http://www.kultur.gov.tr/ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm genel bilgisi kazanma, spor turizmi ve turizm alanlarında spor organizasyonları yapma potansiyeli kazanma. Rekreasyon boş zamanların değerlendirilmesi, spor ve Turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SPOR VE TURİZM SYB 334 1. HAFTA.pptx
2 Turizm tanımı, özellikleri SPOR VE TURİZM 2. HAFTA.pptx
3 Turizm kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması SPOR VE TURİZM 3. HAFTA.pptx
4 Turizmi etkileyen faktörler SPOR VE TURİZM 4. HAFTA.pptx
5 Turizm çeşitleri SPOR VE TURİZM 5. HAFTA.pptx
6 Rekreasyon ve Turizm ilişkisi SPOR VE TURİZM 6. HAFTA.pptx
7 Rekreasyon, spor ve turizm SPOR VE TURİZM 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR VE TURİZM 8. HAFTA.pptx
9 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 9. HAFTA.pptx
10 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 10. HAFTA.pptx
11 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 11. HAFTA.pptx
12 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 12. HAFTA.pptx
13 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 13. HAFTA.pptx
14 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 14. HAFTA.pptx
15 Final sınavı SPOR VE TURİZM 15. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297665 Sporun ve turizmin genel tanımlarını yapar ve bu kavramları açıklar.
2 1297666 Turizmin sosyo-ekonomik değerlerini açıklar.
3 1297667 Turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme becerisini kazanır.
4 1297668 İstihdam alanı olarak turizm alanını bilir.
5 1297669 Boş zaman değerlendirmede çalışma sahası olarak spor ve turizm arasındaki ilişkiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5
4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4
5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek