Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB324 Seçmeli III (Sosyal Psikoloji) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Sosyal Psikolojinin tanımı, yöntem, tarihsel gelişim; sosyal etki ve uyma, sosyal algı, iletişim ve propaganda, tutum ve tutum değişimi, grup yapısı ve dinamiği, liderlik, kültür ve benlik gibi sosyal psikoloji içerisinde yer alan konular hakkında bilgi sahibi olmak ve olayları sosyal psikolojik düzeyde analiz edebilme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Erol Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzden İnsan ve İnsanlar 2. Jonathan L. Freedman, David O. Sears, J. Merrill Carlsmith, Sosyal Psikoloji 3. David Krech ve Richard S. Crutchfield, Sosyal Psikoloji

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişim, Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, Bilimsel yöntemin mantığı, amaçları, Sosyal etki ve uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler, Grubun davranış üzerine etkileri, Sosyal Etki ve Uyma, Tutum nedir?, Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar, İletişim ve propaganda, Sosyal Biliş, Grup yapısı ve dinamikleri, Grup yapısı ve değişimi, Sosyalleşme, Sosyal Gelişim, Kültür ve Benlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
15 Gösterme 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
14 Gözlem 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
24 Seminer 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanım(lar)ı Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi
2 Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri
3 Toplumsallaşma
4 Sosyal Algı ve Sosyal Biliş
5 Sosyal Etki ve Sosyal Güç
6 Tutum ve Tutum Değişimi
7 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler
8 Özgeci Davranış
9 Çatışma ve Saldırganlık
10 Arasınav
11 Grup ve Grup Süreçleri
12 Benlik
13 Cinsiyet
14 Liderlik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1112338 Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramlar
2 1112339 Sosyal psikolojide kuramlar
3 1112340 Sosyal psikolojinin spora katkıları
4 1112341 İncelenen nesne ve toplumsal olaylarla ilgili sosyolojik bir bakış açısı geliştirerek, toplumsal gelişmenin ve insan davranışlarının neden ve sonuçları üzerinde, ayrıntılı bir biçimde oluşturulan ve sürekli düzeltilmeye açık yargılara varabilme becerisini kazandırmak.
5 1112342 Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.