Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB403 Mahalli İdareler 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersle, öğrencilerin mahalli idarelerin mali yapısı, toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet Zeki DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Ulusoy ve Akdemir T., Mahalli İdareler Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabazon 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersle, mahalli idarelerin Türk kamu yönetimindeki yeri, mali yapısı, mahalli idarelerin toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahalli idare kavramı, kapsamı ve gelişimi
2 Mahalli idarelerin varoluş nedenleri ve teorik çalışmalar
3 İdareler arası ilişkilerin mahiyeti, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenler, türleri, görev bölüşümü
4 Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler
5 Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynakları
6 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderler
7 Arasınav
8 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi
9 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi
10 Mahalli İdare Birlikleri, Mahalli idare Birliklerini doğuran etmenler
11 Mahalli İdarelerde yeniden yapılanması, sorunlar öneriler
12 Mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yöntemleri
13 İller bankası ve mahalli idareler ilişkisi
14 Belediyelerde Tahakuk Esaslı Muhasebe İşleyişi ve bir Monografi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205699 Mahalli İdare kavramını, niteliğini ve önemini, özellikle demokrasi, özerklik ve hizmette halka yakınlık (subsidiarity) ilkelerini bilir
2 1208348 Mahalli İdarelerin Varoluş nedenlerini Siyasi, ekonomik ve idari nedenler yönüyle bilir ve açıklar
3 1180796 Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler yönünden bilir ve inceler
4 1181132 Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynaklarını bilir
5 1182689 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek