Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB407 Spor İşletmeciliği 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Yönetim bilimi, İşletme yönetimi ve Spor İşletmeciliği ile ilgili temel bilgiler kazanmak, resmi, özel ve gönüllü sektörde spor hizmeti sunan kurumlarda işletme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002 FINDIKÇI İ.,"İnsan Kaynakları Yönetimi", Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, (2000) AKDEMİR A., "İşletme Bilimine Giriş", Birlik Ofset Yayıncılık, (2001) KOÇEL T., İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, Yayım Dağıtım Aş., (1999) OKAY A., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk", Epsilon yayıncılık, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme yönetimi ve Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, spor hizmeti veren işletmelerde İnsan Kaynakları yönetimi, Toplam kalite yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, sponsorluk yönetimi ile ilgili stratejiler, bu doğrultuda örnek organizasyonların incelenmesi ve yeni projelerin hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim bilimi ve İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgiler 1.HAFTA.pptx
2 Yönetimin tanımı ve yönetim fonksiyonları (planlama-örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol ) 2.HAFTA.pptx
3 İşletme yönetimi ve fonksiyonları. Spor işletmesi ve spor işletmeciliği 3.HAFTA.pptx
4 İşletmelerin kuruluşu, kanun ve yönetmelikler 4.HAFTA.pptx
5 Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışının gelişimi. Pazarlama stratejileri 5.HAFTA.pptx
6 Spor işletmelerinin hizmet alanları, ulusal ve uluslararası örnekler 6.HAFTA.pptx
7 ARA SINAV 7.HAFTA.pptx
8 Spor İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 8.HAFTA.pptx
9 Toplam Kalite Yönetimi ve Spor İşletmeleri 9.HAFTA.pptx
10 Sponsorluk yönetimi, tarihi, sporda sponsorluk 10.HAFTA.pptx
11 Reklam ve halkla ilişkiler stratejileri 11.HAFTA.pptx
12 Proje sunumları 12.HAFTA.pptx
13 Proje sunumları 13.HAFTA.pptx
14 Spor İşletmeciliği dersinin değerlendirmesi 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217864 İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel , halkla ilişkiler ve diğer fonksiyonların neler olduğunu açıklar.
2 1219833 İşletmenin işleyişini yönetim görüş açısından değerlendirilmesini anlatır.
3 1198177 Spor İşletmeciliğinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek