Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB411 Spor Saha ve Malzeme Bilgisi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca; spor saha, malzeme, ve diğer spor donatılarına ait teori, kavram, ilke ve yöntemlerin öğretilmesi de diğer amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erol DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,’’Spor ve Tesisleri İçin Devlet – Millet Elele’’ Milli Eğitim Basımevi, ANKARA- 1984. 2- KILINÇ, Güngör; ‘’Beden Eğitimi Ve Spor Araç Ve Gereçleri’’,İzmir Yüksek Öğretmen Okulu kitaplığı, Kitap No:2761-371,73 – İZMİR. 3-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Spor Şurası’’ ANKARA-1994-1999. 4-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Sporda On Yıl’’ ANKARA-1985-1994. 5-BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, ANKARA-(21.5.1986 Tarihli kanun:3289 ). 6-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ, ’’Yönetmelikler’’ ANKARA-1995. 7-ÇANKAYA,Cemali.,’’ Spor Tesisleri İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon’’ (Yayınlanmamış Ders Notlarım).1994. 8-ÇANKAYA,Cemali.,’’Spor Tesisleri İşletmelerinde Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları’’.Yüksek Lisans Tezi),BURSA-1988. 9-MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.,’’3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Gereğince Yapılacak Spor Tesisleri Açıklama Rehberi’’ANKARA-1985. 10-ŞIPAL,M.,Can.,’’Oyun daha çok Bir Beden Faaliyetidir’’ANKARA-1985. 11-TAYGA,Yunus.,’’Türk Spor Tarihine Genel Bakış’’ANKARA. 12- KILIÇ, Güngör. Beden Eğitimi ve Spor Saha, araç ve Gereçleri. Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Basımevi, Demirbaş no:2761-371,1973-Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi. Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespiti. Stadyum ve iç ünitelerinin ebat, yapım ve kullanım bilgilerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 24 2 48
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
11 Soru-Yanıt 1 1 1
15 Gösterme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Saha ve Malzeme Bilgileri Dersini, tanıtma, dersin gerekliliğini, önemini ve beklentileri. Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-1.pptx
2 Futbol Saha ve Malzeme Bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-2.pptx
3 Basketbol saha ve malzeme Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-3.pptx
4 Kayak saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-4.pptx
5 Hentbol saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-5.pptx
6 Quiz
7 Voleybol saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-7.pptx
8 Ara sınav
9 Güreş saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-9.pptx
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-10.pptx
10 Masa tenisi
11 Kort tenisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-11.pptx
12 Yüzme Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-12.pptx
13 Taekwondo Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-13.pptx
14 Plaj Futbolu Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181115 Spor saha, malzeme ve diğer donatıların tanımlarını, bilgilerini bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapabilir.
2 1181308 Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.
3 1182497 Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin bakımını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek