Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB417 Seçmeli IV (Toplam Kalite Yönetimi) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; toplam kalite yönetimi kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonlarda etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Öncü Erinç Kuzucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yatkın, A.; Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TKY kavramlarını anlamak, unsurlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, modern spor yönetimi yaklaşımları çalışma alanlarına göre geliştirip uygulayabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
14 Gözlem 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 5 2 10
5 Derse Katılım 14 3 42
14 Gözlem 3 1 3
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı, kaliteyi oluşturan temel faktörler, tky gelişim süreci tky 1. hafta.docx
2 Kalite öncüleri tky 2. hafta.docx
3 Japon işletme yönetimi tky 3. hafta.docx
4 TKY temel ilkeleri tky 4. hafta.docx
5 Kalite çemberleri tky 5. hafta.docx
6 Kalite çemberlerinde problem çözme teknikleri tky 6. hafta.docx
7 PSÇU, PUKO, KÇ çalışmalarında kullanılan formlar tky 7. hafta.docx
8 Vize Sınavı
9 Kalite eğitimi tky 9. hafta.docx
10 TKY’de yöneticinin liderliği tky 10. hafta.docx
11 Sporda TKY tky 11. hafta.docx
12 Sporda TKY uygulama örnekleri tky 12. hafta.docx
13 Sporda TKY uygulama örnekleri tky 13. hafta.docx
14 TKY işletme örnekleri tky 14. hafta.docx
https://kalem.omu.edu.tr/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191566 Toplam kalite hakkında genel konuları bilir
2 1193611 Toplam kalite üzerine yorum yapabilecek düzeye gelir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek