Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB421 Seçmeli-V (İnsan Hakları ve Demokrasi) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini,fair Play'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme perspektiflerini açıklamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ateşoğlu,M., Sporda Erdemlilik: Fair Play.Ankara, 1974. Erdemli, A., İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fair Play'in tarihsel gelişimi, Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri, karşı karşıya olduğu problemler, fair Play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri, Okul beden eğitiminde fair Play eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel sporda fair play anlayışı, Sporcuların fair playe uygun davranma ve davranmama nedenleri, Türkiye'de fair playe yönelik çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi
2 Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri
3 Uluslararası fair play kuruluşlar ve çalışmaları
4 Fair play'in karşı karşıya olduğu problemler
5 Fair play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri
6 Olimpizm ve fair play
7 Fair play ve eğitim
8 vize sınavı
9 Okul beden eğitiminde fair play eğitimi ve uygulamaları
10 Geleneksel Türk sporlarında fair play anlayışı
11 Amatör ve profesyonel sporlarda fair play anlayışı
12 Sporcuların fair play'e uygun davranma ve davranmama nedenleri
13 Türkiye'de fair play'e yönelik çalışmalar
14 Fair play'den sorumlu referans grupları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208930 Fair Play anlayışının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve okul beden eğitimindeki rolü ve önemini açıklar.
2 1209220 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimini açıklar
3 1209341 Fair Playin günümüz spor uygulamalarındaki görünümünü yorumlar
4 1180443 Beden eğitimi dersinde fair play anlayışını geliştirme yöntemlerinden örnekler verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek