Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN107 Temel Hukuk 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Muharrem Selçuk ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 2- Hukukun Temel Kavramları-I, AÖF Yayınları, Yayın No: 1465, Eskişehir, 2012. 3- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2010. 4- Yahya Deryal, Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon, 2008. 5- Esra Özkan Karaoğlu, Vatandaşlık, Benim Hocam Yayınevi, Ankara, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HUKUK SİSTEMLERİ 01) HUKUK-SOSYAL DÜZEN KURALLARI-YAPTIRIM.doc
2 HUKUK-SOSYAL DÜZEN KURALLARI-YAPTIRIM 02) HUKUK SİSTEMLERİ.docx
3 HUKUKUN KAYNAKLARI 03) HUKUKUN KAYNAKLARI.doc
4 BOŞLUK KAVRAMI -HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI-HUKUKUN FARKLI ANLAMLARI 04) BOŞLUK KAVRAMI -HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI-HUKUKUN FARKLI ANLAMLARI.doc
5 HUKUKUN DALLARI-KAMU HUKUKU 05) HUKUKUN DALLARI-KAMU HUKUKU.docx
6 ÖZEL HUKUK (Medeni Hukuk-Kişi Türleri-Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi) 06) ÖZEL HUKUK (Medeni Hukuk-Kişi Türleri-Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi).doc
7 GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYETLER 07) GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYETLER.doc
8 YERLEŞİM YERİ-KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ-KİŞİNİN ADI 08) YERLEŞİM YERİ-KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ-KİŞİNİN ADI.doc
9 ARA SINAV
10 HISIMLIK KAVRAMI VE TÜRLERİ 10) HISIMLIK KAVRAMI VE TÜRLERİ.doc
11 MİRAS HUKUKU 11) MİRAS HUKUKU.doc
12 DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YASAMA 12) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YASAMA.doc
13 DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YÜRÜTME 13) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YÜRÜTME.doc
14 DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YARGI 14) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YARGI.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555985 Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını kavrar
2 1555986 Hukukun amaç ve işlevlerini öğrenir
3 1555987 Hukukta yaptırımı kavrar
4 1555988 Hukukun temel dallarını öğrenir
5 1555989 Hak, hak sahipliği ve ehliyet gibi kavramları tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 5 4
2 3 5 4 4 5 4 5 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek