Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN103 Genel İşletme 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay YAVUZARSLAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tuncer ,D., Ayhan, Y. ve Varoğlu, D., (2009). Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Ekonomik Yaşam ve İşletme İŞLETME.docx
2 İşletmelerin Amaçları İle Gelir ve Giderleri
3 İşletmelerin Türleri
4 İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri
5 İşletmelerde Etik
6 İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları
7 Kuruluş Araştırmaları
8 İşletme Kuruluşu İle İlgili Özel Konular
9 Ara Sınav
10 İşletmelerin Büyümesi, İşletmeler Arası Ortak Hareket Etme ve Stratejik İşbirlikleri
11 Yönetim ve İşlevleri, Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
12 Örgüt ve Çevresi, Örgüt ve Yönetsel Karar Verme
13 Yönetimde Yaratıcı Düşünme, Yönetsel Düşüncenin Evrimi
14 Genel Değerlendirme ve Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432299 Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde alınacak diğer dersler için alt yapı oluşturabilme.
2 1401442 İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
3 1407803 Öğrencinin işletmeyi tanımlayabilmesi.
4 1412702 İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
5 1425709 İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
6 1400782 İşletmelerin hukuki biçimleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 5 1 5 1
2 2 2 2 2 2 2 2 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
4 3 1 2 2 2 3 2 3 2
5 4 3 3 2 2 4 5 4 3
6 1 1 3 1 3 3 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek