Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN111 Ofis Programları I 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin işletmelerin banka ve muhasebe vergi dairesi ve diğer resmi daireler ile ilgili yazışmalar yapması, amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. SERKAN VARAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bal,H.Çebi 2009 Bilgisayar ve İnternet, Murathan Yayınevi,Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Belge hazırlayıp biçimlendirmek Belge denetim yazımlarını kullanmak Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak Sayfa düzenlemesi yapmak Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak Belgeyi yazıcıdan çıkarmak Belge içine tablo oluşturmak Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak Özgeçmiş hazırlamak Dilekçe yazmak Resmi yazı yazmak Resmi yazıları postalamak Tablo ve grafik oluşturmak Tablolarda hesaplama yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 3 36
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belge hazırlayıp biçimlendirmek
2 Belge denetim yazımlarını kullanmak
3 Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak
4 Sayfa düzenlemesi yapmak
5 Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak
6 Belgeyi yazıcıdan çıkarmak
7 Belge içine tablo oluşturmak
8 Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak
9 Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak
10 Ara sınav
11 Dilekçe yazmak, Özgeçmiş hazırlamak
12 Resmi yazı yazmak
13 Resmi yazıları postalamak
14 Tablo ve grafik oluşturmak Tablolarda hesaplama yapmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101174 1185293 Bilgisayarda metin dosyası oluşturabilir
101175 1189990 Metin dosyası oluşturma,kaydetme ve arşivleme işlemleri yapabilir
101176 1178908 Bilgisayarda mesleki yazı hazırlayabilir.
101177 1193508 Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal işlemler ilgili dosyaları oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.