Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN117 Davranış Bilimleri 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Genel olarak iletişime ve özelde halkla ilişkiler nosyonuna temel teşkil eden Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji disiplinlerini tanıtmak; insan davranışını, davranışı etki eden sosyal süreçleri anlamaya çalışmak; Halkla İlişkiler disiplininin merkezi konusunu oluşturan "halk"ı tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış Bilimleri alanını ve kapsamını tanıtmak, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji disiplinlerini hakkında bilgi verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. ayrıca genel bir girişten sonra her üç disiplinin "İletişim"le ilgili temel konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 1 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtılması
2 Davranış Bilimleri kavramı ve kapsamı
3 Psikolojiye giriş
4 Davranışın gelişimi
5 Dil ve iletişim
6 Algı
7 Tutumlar ve Önyargı
8 Davranış üzerinde sosyal etkiler
9 ARA SINAV
10 Sosyolojiye giriş
11 Sosyolojik soru sorma ve cevaplama
12 Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam
13 Medya ve toplum
14 Küreselleşme ve değişen dünya
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271372 Davranışın gelişiminin unsurlarını sıralar.
2 1271373 Ön yargının oluşum aşamalarını bilir.
3 1271374 Sosyal etkilerin davranışı oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrar.
4 1271375 Medyanın toplum üzerindeki etkilerini sıralar.
5 1271376 Davranışı etkileyen dünyadaki ve çevresindeki gelişmelerin farkındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 4 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4
3 4 5 5 5 5 4 4 4 5
4 4 4 5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek