Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN131 İş Sağlığı ve Güvenliği 927003 1 1 4

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi, Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aslı TOSYALI KARADAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşçi ve işveren tanımları ve kavramları İş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri Meslek hastalıkları ve iş kazaları İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılaması gereken görevler Kanunlar ve yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 14 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ.pdf
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı tarihsel gelişimi
3 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi
4 Güvenlik kültürü
5 Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
6 İş Hijyeni
7 Fiziksel Risk Etmenleri
8
9 Piskososyal Risk Etmenleri
10 Ergonomi
11 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
12 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
13 İş Kazaları
14 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
15 .İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270345 İş sağlığı ve güvenliği kavramları
2 1270346 İş Sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi
3 1270347 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi
4 1270348 Güvenlik kültürü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 4 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 5 5
4 5 4 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek