Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN215 Sözel İletişim ve Hitabet 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval MUCUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve Diksiyon Sanatı Konuşma Eğitimi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ortama ve kişiye uygun konuşmalar yapmak.Beden Dili, mimik ve jest açısından kişisel gelişimi sağlamak.Konuşma sırasında oluşabilecek sorunlar karşısında çözüm üretmek.Sözlü iletişimin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 15 3 45
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma... Diksiyon Sanatı hakkında bilgi verme… Kaynakça kitap ve yazılı metinlerin önerilmesi… Diksiyon dersinin içeriği ve önemi hakkı öğrenciye bilgi verilmesi.
2 Dil ve Diksiyon başlığı altında; Dilin tanımı… Diksiyonun tanımı… Diksiyonun amacı… Konuşmanın tanımı… Üslup çeşitleri; Sade üslup, yüksek üslup, karışık üslup…
3 Üslup çeşitleri hakkında örnekleme yöntemiyle sınıf içi tartışma ve yorumlama…Fonotik nedir? Tanımı… Artikülâsyon nedir? Tanımı…
4 Ses nedir? Tanımı… Sesin ortaya çıkışı… Ses yolu… Konuşma aygıtı… Ses kirişleri… Sesin nitelikleri; Sesin şiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı, tiz ses, pes ses…
5 Diksiyon açısından ses başlığı altında; Dilin durumuna göre ünlüler, dudakların durumuna göre ünlüler, çenenin durumuna göre ünlüler…
6 Çıkış yerlerine göre ünsüzler; Dudak ünsüzleri, diş ünsüzleri, damak ünsüzleri, gırtlak ünsüzleri, diş-damak ünsüzleri… Ses yolundan çıkışlarına göre ünsüzler; sert ünsüzler, yumuşak ünsüzler…
7 ARA SINAV
8 Solunum nedir? Tanımı ve tartışılması… Solunum yöntemleri hakkında bilgi verilmesi… Soluk alma çeşitleri; Göğüs solunumu, diyafram solunumu… Doğru soluk alma ve soluma teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulamalı gösterilmesi…
9 Solunumun önemi hakkında bilgi verilmesi… Sınıf içi tartışılması…
10 Ses kusurları hakkında bilgi verilmesi… Sınıf içinde tartışılması, örnekleme yöntemiyle değerlendirilmesi… Sesin kuvvetsizliği… Sesin titrekliği… Tiz ve keskin ses sorunu…
11 Ses kusurları hakkında bilgi verilmesi… Sınıf içinde tartışılması, örnekleme yöntemiyle değerlendirilmesi… Sesin kuvvetsizliği… Sesin titrekliği… Tiz ve keskin ses sorunu…
12 Ton nedir? Tanımlanması ve tartışılması… Pes ses tonu, orta ses tonu, tiz ses tonu hakkında bilgi ve yorumlama…
13 Ton nedir? Tanımlanması ve tartışılması… Pes ses tonu, orta ses tonu, tiz ses tonu hakkında bilgi ve yorumlama…
14 Beden dili… Önemi ve tanımlaması… Büro ve sigortacılık mesleği alanında beden dili ve diksiyon sanatının önemi hakkında yorum ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246655 Doğru nefes tekniklerini kullanmak
2 1246656 Konuşma organlarını kullanmak
3 1246657 Ortama ve kişiye uygun konuşmalar yapmak
4 1246658 Sunum yaparken özgüven kazanımı
5 1246659 Türkçenin doğru kullanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 3 3 4 3 3
2 3 3 4 3 4 3 3 4 4
3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 5 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek