Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN245 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerinin öğretilmesi, Yenilik kavramı ile yeniklikçiliğin temellerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gümüş, S. ve Biçer, A. (2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Benimsenmesinde Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları. 2) Karakaş, F., Tayşir, N. K. ve Yılmaz, B. (2013), Girişimcilik, Beta Basım Yayım 3) İnternet kaynakları, güncel gelişmeler 4) Girişimcilik – Emine Başar, Hasan Altın,Vural Doğan – Nobel Yayın 2. Baskı Nisan 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimciliği etkileyen faktörler, yenilik, yenilikçiliğin temelleri (gözlemleme, hissetme, öneride bulunma, benimseme, yeni şartlara uyum sağlama, strateji geliştirme) yenilikçilik kültürü oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 5 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
16 Alan Gezisi 2 5 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları Girişimcilik_dERS_notları_2019_paylaşım.pdf
2 Girişimci ve Girişimcilik kavramları https://bit.ly/2RlHvqr
3 Girişimciliği etkileyen faktörler https://bit.ly/2RlHvqr
4 Yenilik ve yenilikçilik kavramları https://bit.ly/2RlHvqr
5 Yaratıcılık-yenilikçilik-girişimcilik arasındaki ilişkiyi https://bit.ly/2RlHvqr
6 Yenilikçilik teknikleri https://bit.ly/2RlHvqr
7 Yenilikçi ürünleri özellikleri https://bit.ly/2RlHvqr
8 İş fikri geliştirme https://bit.ly/2RlHvqr
9 İş planı hazırlama https://bit.ly/2RlHvqr
10 Rekabet ve ürün ticarileşmesi https://bit.ly/2RlHvqr
11 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
12 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
13 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
14 Değişen çevre koşullarında girişimcilik https://bit.ly/2RlHvqr

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270593 Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilir
2 1270594 Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilir
3 1270595 Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve becerileri kazanır
4 1270596 Yenilikçiliğin temellerini bilir ve tartışır
5 1270597 İş planı hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 3 4 5
2 4 4 5 4 5 3 4 5 4
3 3 4 5 3 4 5 4 4 5
4 3 4 5 4 3 5 4 5 4
5 5 4 3 5 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek