Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN206 Bankacılıkta Kredilenme ve Kredi Analizi 927003 2 4 0

Dersin Amacı

Banka kredilerinde uygulama ve yasal çerçeve bilgilerini kazanma. Bankalarda yapılan finansal yönetim çalışmalarının amaçlarını ve kullanılan yöntemleri mevzuat zorunluluklarını içerecek biçimde açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitap,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Banka Kredilerinin Tanımı ve Kapsamı-Kredilendirme Politikaları ve İlkeleri-Kredilendirme Süreci ve Organizasyonu-Kredi Türleri ve Sınıflandırma Ölçütleri -Nakdi Krediler-Gayri nakdi Krediler-Dış Krediler-Bireysel Krediler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nitel Değerlemeler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nicel Değerlemeler-Sorunlu Krediler- Kredilerin İzlenmesi-ve Kredi Verimliliği Banka Kredilerine Alternatifler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Banka kredilerinin tanımı ve kapsamı
2 Kredilendirme süreci
3 Kredi türleri
4 Nakti, Gayrinakti Krediler
5 Kredi yaraşırlığı belirlemesinde nitel değerlemeler
6 Kredi yaraşırlığı belirlemesinde nicel değerlemeler
7 Bireysel Krediler
8 Uluslar arası Krediler
9 Kredilerin İzlenmesi ve Kredi verimliliği
10 VİZE
11 Kredilerin İzlenmesi ve Kredi verimliliği
12 Sorunlu Krediler
13 Banka kredilerine alternatifler
14 Bankalarda kredilendirme politikaları
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97558 1177074 Yeni kredi yöntemlerini ve mevzuat değişikliklerini uyarlar.
97559 1178114 Kredilerin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirir.
97560 1189978 Kredi sürecini izler ve raporlar
97561 1194207 Banka kredilerinin uygulamasını yapar.
97562 1201416 Banka kredi türlerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.