Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN234 Uluslararası Bankacılık 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen çokuluslu bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo rejimleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansal piyasalarda küreselleşme, uluslararası bankaların örgütlenmesi ve faaliyetleri, kambiyo rejimleri ve gelişimi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
15 Gösterme 16 1 16
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Kavramsal Açıklamalar
2 Finansın küreselleşmesi: Fırsatları ve Sorunlar
3 Uluslararası bankacılığın gelişimi ve örgütlenmesi
4 Uluslararası bankacılık fonksiyonları ve işlemleri
5 Merkez bankacılığı
6 Dünyada Uygulanan kambiyo rejimleri ve IMF
7 Dünyada Uygulanan kambiyo rejimleri ve IMF
8 Ara Sınav
9 Türkiye?de kambiyo rejimlerinin gelişimi
10 Türkiye´ye yönelik sermaye hareketleri ve etkileri
11 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve etkileri
12 Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve eşyalara İlişkin Hükümler
13 Türk kambiyo mevzuatında ithalat ve ihracata yönelik düzenlemeler
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271144 Küreselleşen finansal ve ticari piyasaları anlayabilme
2 1271145 Uluslararası bankaların tarihi gelişimi, örgütlenmesi ve faaliyetlerini özümseme
3 1271146 Dünyada uygulanan kambiyo rejimleri ve Uluslararası Para Fonunun etkisinin anlaşılması
4 1271142 Türkiye'nin kambiyo rejiminin dönemler itibari ile anlaşılması
5 1271143 Kıyı bankacılığını tanımak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 4 2 4 2
2 3 4 4 4 5 4 4 3 2
3 3 4 3 3 4 5 4 2 2
4 3 4 4 2 3 3 3 4 2
5 3 4 5 2 2 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek