Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN234 Uluslararası Bankacılık 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen çokuluslu bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo rejimleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansal piyasalarda küreselleşme, uluslararası bankaların örgütlenmesi ve faaliyetleri, kambiyo rejimleri ve gelişimi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
15 Gösterme 16 1 16
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Kavramsal Açıklamalar ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
2 Finansın küreselleşmesi: Fırsatları ve Sorunlar ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
3 Uluslararası bankacılığın gelişimi ve örgütlenmesi ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
4 Uluslararası bankacılık fonksiyonları ve işlemleri ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
5 Merkez bankacılığı ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
6 Dünyada Uygulanan kambiyo rejimleri ve IMF ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
7 Dünyada Uygulanan kambiyo rejimleri ve IMF ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
8 Ara Sınav ULUSLARARASI BANKACILIK 1.pdf
ULUSLARARASI BANKACILIK 2.docx
ULUSLAR ARASI BANKACILIK 3.docx
9 Türkiye?de kambiyo rejimlerinin gelişimi
10 Türkiye´ye yönelik sermaye hareketleri ve etkileri
11 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve etkileri https://mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11990&MevzuatIliski=0&sourceXmlSea
12 Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve eşyalara İlişkin Hükümler
13 Türk kambiyo mevzuatında ithalat ve ihracata yönelik düzenlemeler https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Mevzuat/Kambiyo/
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492171 Küreselleşen finansal ve ticari piyasaları anlayabilme
2 1492172 Uluslararası bankaların tarihi gelişimi, örgütlenmesi ve faaliyetlerini özümseme
3 1492173 Dünyada uygulanan kambiyo rejimleri ve Uluslararası Para Fonunun etkisinin anlaşılması
4 1492169 Türkiye'nin kambiyo rejiminin dönemler itibari ile anlaşılması
5 1492170 Kıyı bankacılığını tanımak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 4 2 4 2
2 3 4 4 4 5 4 4 3 2
3 3 4 3 3 4 5 4 2 2
4 3 4 4 2 3 3 3 4 2
5 3 4 5 2 2 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek