Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN244 Poliçe Üretim ve Sunum Teknikleri 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin, Sigorta sektöründe gerçekleşen üretim uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, Poliçe Sunum Teknikleri hakkında çalışmalar yapmak. Özellikle öğrencilerin poliçeleri derste sunmalarını sağlamak, birlikte poliçeleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa Solmaz

Ön Koşul Dersleri

Sigorta hukuku,Borçlar hukuku, Sigortacılığı giriş dersleri

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin tüm sigorta poliçelerini inceleyerek poliçeleri tanıyarak düzenlemelerini ve sigorta acentelerinde uygulamalı olarak mesleğe ısınmalarını sağlamak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Solmaz Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüm sigorta branşlarında yer alan poliçeleri ve özellikle Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sistemi kapsam ve şartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 5 10 1
23 Proje Sunma 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 5 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim uygulamalarının genel olarak tanımının yapılması, uygulama ekranlarının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatılması
2 Trafik Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Trafik Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
3 Kasko Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Kasko Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
4 Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
5 Doğal Afet Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Doğal Afet Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
6 Konut Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Konut Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
7 İşyeri Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve İşyeri Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
8 Doğal Afet Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Doğal Afet Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
9 Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Elektronik Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
10 Ara Sınav
11 Makine Kırılması Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
12 Nakliyat Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
13 İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
14 Poliçe üretim teknikleri dersinin genel olarak değerlendirilme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287260 Poliçeleri Tanımak ve Poliçeler hakkında bilgi sahibi olmak
2 1287261 Poliçeleri düzenleyebilmek
3 1287262 Teorik olarak almış olduğu eğitimlerin, fiili olarak gerçekleşen uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmuş ve uygulamalara hakim bir biçimde sektörde istihdam edilebilecek bir seviyeye erişebilir
4 1287263 Poliçelerin sunumunu yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 3
2 4 5 5 5
3 5 4 5 4
4 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek