Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN252 Acente Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Acente Yönetimi hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok kullanılan Acente Yönetim Sisteminin kullanılmasının amaç ve kapsamlarını incelemek ve acente yönetim sistemi uygulamalarının neler olduğunun öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa SOLMAZ

Ön Koşul Dersleri

Sigortacılıla giriş dersi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Solmaz Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Acente Yönetiminin genel olarak tanımı yapılarak, Acente Yönetiminin önemine, gerekliliğine değinilecek ve uygulama modüllerinin incelenmesi teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sigorta aracılarının ve acentenin tanımının yapılması, acente kuruluş şartları,acente yönetmeliği, bir yönetim bilgi sistemi olarak Acente Yönetim Sisteminin tanıtılması. Acente Yönetimi ders Notu 1.pdf
2 Acente Yönetiminin Planlanması, gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması.
3 Acente Yönetiminin Planlanması, gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması.
4 Müşteri hesaplarının planlanması ve genel bakiye analizinin yapılması ve bununla ilgili sistem ayarlarının yapılması.
5 Müşteri tahsilâtlarının planlanması, genel tahsilât şekillerinin program üzerinden tanımlanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
6 Gider hesaplarının planlanması ve genel karlılık analizlerinin program üzerinden yapılması.
7 Program üzerinden Tali acente, prodüktör hesaplarının ve tahsilatlarının planlanması
8 Sigorta şirketi hesaplarının ve ödemelerinin planlanması ve örnekleri, klozlar
9 Sigorta acentelerinde alacaklı ve borçlu kambiyo portföyünün planlanması ve kambiyo işlemleri yönetiminin analizi
10 Ara Sınav
11 Acentelerin kurumsal kimliklerinin planlanması, Acente işlemlerinde düzenlenmesi gerekli evrakların incelenmesi, bunların program üzerinden yapılması
12 Acentelerde Etkin raporlamanın önemi ve Etkin raporlama sistemlerinin incelenmesi, bunların program üzerinden yapılması
13 Acente Yönetiminde Hasar arşivinin planlanması, bunların program üzerinden uygulamalı olarak yapılması.
14 Acente yönetimi örnek uygulamalarının yapılması, Acente müşteri ilişkileri geliştirme, müşteri portföyü yönetimi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506563 Sigorta aracılarının ve acentenin tanımını, amacını ve kapsamını yazılı ve sözlü yapabilir
2 1506564 Acente Yönetiminin Planlanmasını yazılı ve sözlü yapabilir
3 1506565 Acente Yönetiminin genel olarak tanımı yapılarak, Acente Yönetiminin önemine, gerekliliğine değinilecek ve uygulama modüllerinin incelenmesi teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
4 1506566 Sigorta şirketi hesaplarının ve ödemelerinin planlanmasıavarya örnekleri, klozlar öğretilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5
2 4 5 5 5
3 5 4 5 5
4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek