Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP101 Matematik 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evren ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu üniversitesi-Genel Matematik Prof.Dr. Mustafa BALCI-Temel Matematik ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak ,mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapmak , mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili uygulamalar yapmak Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme, analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler ve sayılar Ders Notları-PDF.pdf
2 Temel kavramlarla ilgili dört işlem. Sayılarda işlem önceliği Ders Notları-PDF.pdf
3 Tamsayılar, Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar ve Taban Aritmetiği Ders Notları-PDF.pdf
4 Asal sayı, asal çarpanlara ayırma, ebob, ekok Ders Notları-PDF.pdf
5 a € R olmak üzere aⁿ şeklindeki üslü sayılar ve denklemler Ders Notları-PDF.pdf
6 Köklü sayılar ve işlemleri Ders Notları-PDF.pdf
7 Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, Eşitsizlik kavramı Ders Notları-PDF.pdf
8 Birinci ve ikinci dereceden denkleme dönüştürme Ders Notları-PDF.pdf
9 Özdeşlikleri Pascal üçgeni ve Binom Açılım Ders Notları-PDF.pdf
10 Arasınav
11 Çarpanlara ayırma yöntemleri Ders Notları-PDF.pdf
12 Fonksiyon kavramını öğrenir. Tanım kümesindeki elemanların görüntüsünü bulur. Fonksiyonlarda dört işlem yapar. Ders Notları-PDF.pdf
13 Fonksiyon kavramını öğrenir. Tanım kümesindeki elemanların görüntüsünü bulur.Fonksiyonlarda dört işlem yapar. Ders Notları-PDF.pdf
14 Grafiklerde,tek ve çift fonksiyonlardaki simetriklikleri öğrenir. Doğrusal fonksiyonların ve parabollerin grafiğini çizer. Ders Notları-PDF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122446 Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak,mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak
2 1119859 Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapmak , mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili uygulamalar yapmak
3 1149753 Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme, analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme
4 1241886 Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 5 3 4
2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 2 5
3 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4
4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek