Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP115 Temel Elektronik 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Elektronik teknolojisi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak. Analog ve sayısal elektronik devrelerle ilgili temel kavramlar ve devre yapıları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aslı Tosyalı KARADAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve internet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Analog ve sayısal elektronik devrelerle ilgili temel kavramlar ve devre yapıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
22 Proje Hazırlama 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Elektrik Bilgisi
2 Elektronik prensipler ve Kanunlar
3 Elektronikte kullanılan temel yarıiletken devre elemanları
4 Direnç, kondansatör
5 Diyot, transistör
6 Basit R,L,C devreleri
7 Doğrultucu devreleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Sayı sistemlerini ve ikili sayı sistemleri ile işlem yapma
10 Temel kapı devrelerinin Yapıları
11 (NOT, AND, OR, EXOR,EXNOR, BUFFER v.b.) çalışmaları
12 (NOT, AND, OR, EXOR,EXNOR, BUFFER v.b.) çalışmaları
13 Temel kapı devrelerinin çalışmalarının öğrenilmesi ve uygulaması.
14 Çözümleme metodlarının (Karnough metodu) öğrenilmesi.
15 Çeşitli Basitleştirme yöntemleri ve verilen çeşitli örnekler ile öğrenilmesi.
16 Ders Çalışma Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272070 Elektronikte kullanılan temel yarıiletken devre elemanlarının yapısını ve devre içinde kullanımlarını bilir ve uygular.
2 1272071 Basit R,L,C devrelerini kurar, çalışmalarını anlar ve uygulamalarını yapar.
3 1272072 Sayı sistemlerini ve ikili sayı sistemleri ile işlem yapmasını öğrenir.
4 1272073 Temel kapı devrelerini çalışmalarını öğrenir ve uygular.
5 1272074 Çözümleme metodlarını (Karnough metodu) öğrenir, uygulamalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek