Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP102 Mesleki Matematik 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Evren ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu üniversitesi-Genel Matematik Prof.Dr. Mustafa BALCI-Temel Matematik ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel matematik konularını kavrayabilme. Trigonometri ve ikinci dereceden denklemler ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Limit ve süreklilik ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme Türev ve integral ile ilgili konuları ve uygulamalarını kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Analitik düşünme yeteneğini geliştirme ve mesleki alanda karşılaşacağı problemlere etkin ve güncel çözümler üretebilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
2 Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
3 Matris Kavramı
4 Lineer Denklem Sistemleri
5 Limit Kavramı
6 Limit ve Süreklilik
7 Türev kavramı
8 Türev kavramı
9 Türev ve uygulamaları
10 ARA SINAV
11 Fonksiyonların Türevleri
12 İntegral kavramı
13 İntegral kavramı
14 İntegral ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142105 Limit ve süreklilik ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme
2 1119649 Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak
3 1123531 Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
8 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
9 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
10 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
11 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
12 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
14 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
15 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak
16 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4
2 3 2 4 5 5 4 4 4 4 3 2 5 4 5 2 5
3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 2 5 4 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek