Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP102 Mesleki Matematik 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Evren ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu üniversitesi-Genel Matematik Prof.Dr. Mustafa BALCI-Temel Matematik ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel matematik konularını kavrayabilme. Trigonometri ve ikinci dereceden denklemler ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Limit ve süreklilik ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme Türev ve integral ile ilgili konuları ve uygulamalarını kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme. Analitik düşünme yeteneğini geliştirme ve mesleki alanda karşılaşacağı problemlere etkin ve güncel çözümler üretebilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar DERS-NOTLARI-M.M..pdf
2 Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar DERS-NOTLARI-M.M..pdf
3 Matris Kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
4 Lineer Denklem Sistemleri DERS-NOTLARI-M.M..pdf
5 Limit Kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
6 Limit ve Süreklilik DERS-NOTLARI-M.M..pdf
7 Türev kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
8 Türev kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
9 Türev ve uygulamaları DERS-NOTLARI-M.M..pdf
10 ARA SINAV
11 Fonksiyonların Türevleri DERS-NOTLARI-M.M..pdf
12 İntegral kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
13 İntegral kavramı DERS-NOTLARI-M.M..pdf
14 İntegral ve uygulamaları DERS-NOTLARI-M.M..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371571 Limit ve süreklilik ile ilgili konuları kavrayabilme, alanı ile ilgili problemlere ilişkin çözüm üretebilme
2 1349365 Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak
3 1353211 Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73487 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 73488 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 73494 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 73495 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 73496 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 73489 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 73490 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 73491 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 73492 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 73493 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 73497 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 73498 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 73500 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 73499 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 73501 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 73502 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4
2 3 2 4 5 5 4 3 2 5 5 4 4 5 4 4 2
3 4 3 4 4 4 3 2 5 3 3 3 4 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek