Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP118 Bilgi ve Ağ Güvenliği 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bilgi güvenliği; bilgi sistemlerinin temel özelliklerinden, network (ağ) özelliklerine ve iletişim teknolojileri ilişkin çok sayıda düzenlemeyi içerir. Teknik konuların yanı sıra organizasyonların bilgi güvenliği konusunda topyekün bilinçli olmasını, güvenlik politikalarını oluşturmasını içerir. Bilgi güvenliği, IT uzmanları ve bilgi güvenliğini denetleyen, bu alana özgü kalite uzmanlarıyla sağlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sercan Noyan Germiyanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ağ güvenliği, uç/son nokta/kullanıcı güvenliği, veri güvenliği, uygulama güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik yönetimi, sanallaştırma ve bulut

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CIA Temel Yapısı
2 Virus Türleri ve Özellikleri
3 Yerel Anahtar ve Özel Anahtar Kullanımı
4 Veri Güvenliği
5 Güvenlik Duvarı ve Özellikleri
6 Ara Sınav
7 Yetkilendirme
8 Uygulama Güvenliği
9 Şifreleme Türleri
10 Sanallaştırma Özellikleri
11 Güvenlik Protokolleri
12 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270643 Bilgi Güvenliği Temel Öğrenimi
2 1270644 CIA Şeklini öğrenme
3 1270645 Yerel Anahtar ve Özel Anahtar Kullanımı
4 1270646 Dosya Yetkilendirmesini Öğrenme
5 1270647 Cmd temel yapısını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
8 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
9 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
10 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
11 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
12 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
14 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
15 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak
16 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5
2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3
4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3
5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek