Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP207 Veri Tabanı-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Neslihan YONDEMİR ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SQL Server / seçkin Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veritabanı yönetim panelinin kurulumu , Veritabanı oluşturma ve kullanıcıları tanımlama, Tablolar,Diyagram yönetimi, Veri aktarma işlemleri, Görünüm,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak. VERİ TABANI II DERS NOTLARI.pdf
2 Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak.
3 Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek.
4 Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak.
5 Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veri tabanından yeni veritabanı oluşturmak.
6 Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek.
7 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek.
8 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek.
9 ara sınav
10 Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek.
11 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek,.
12 Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak.
13 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak.
14 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204813 Veritabanını kurmak
2 1204821 Temel tablo işlemleri yapmak
3 1204828 İleri tablo işlemleri yapmak
4 1204832 Veritabanı sunucusunu yönetmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
8 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
9 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
10 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
11 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
12 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
13 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
14 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
15 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak
16 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek