Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP227 Mobil Programlama 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Mobil cihazlar üzerinde programlar geliştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Tuğba CANSU TOPALLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YOK

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mobil programlamada gerekli olan arayüz ve yazılım geliştirme araçlarının tanıtımı. Mobil programlamada gerekli olan kod yapısının(Java) tanıtımı. Form nesneleri ve araçlarla çalışmak. Veritabanı uygulamaları geliştirmek. Aktiviteler, servisler. Resim, ses ve video dosyalarının mobil ortamlarda kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
10 Tartışma 10 2 20
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 13 13
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mobil Dünya ve Mobil Programlama Konsepti. konu01.docx
konu02.docx
konu03.docx
konu04.docx
konu05.docx
konu06.docx
konu07.docx
konu08.docx
konu09.docx
2 Program Geliştirme Arabirimi.
3 Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştirmek: Arayüz,formlarla çalışmak.
4 Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştirmek: Standart mobil kontroller.
5 Koşul yapıları, Döngüler,metin, sayı, tarih ve saat bilgileriyle çalışmak.
6 Okuma yazma işlemleri.
7 Ara Sınav
8 Resim dosyalarıyla çalışma uygulaması.
9 Ses dosyalarıyla çalışma uygulaması.
10 Video dosyalarıyla çalışma uygulaması.
11 Cihaz Kaynaklarına Erişim.
12 Test ve Hata Ayıklama
13 Mobil Veritabanı uygulamaları
14 Mobil Veritabanı sorgulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268767 Mobil cihazlarda programlama arayüzlerini kurmak ve kullanmak.
2 1268768 Mobil programlama komut ve yapılarını tanımak ve kullanmak.
3 1268769 Mobil cihazlarda programlama geliştirmek
4 1268770 Veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3
2 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3
3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek