Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP223 Bilgisayar Ağlarının Programlanması 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Günümüzde İnternet üzerinde yaygın olarak kullanılan uygulamalara odaklanarak, veri iletişimi ve bilgisayar ağları temel bilgilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan Can ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fiziksel katman özellikleri ve standartlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 4 3 12
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar ağlarına giriş. Internet nedir? OSI çok katmanlı ağ mimari modeli
2 Bilgisayar ağlarına giriş. Internet nedir? OSI çok katmanlı ağ mimari modeli
3 Ağ-paketi izleme araçlarının tanıtımı. Ağ uygulamalarının çalışma prensipleri.
4 Ağ-paketi izleme araçlarının tanıtımı. Ağ uygulamalarının çalışma prensipleri.
5 Web ve http protokolü
6 FTP, SMTP ve POP3 protokollleri
7 DNS hizmeti ve DNS protokolü
8 Gönderim katmanı servisleri. UDP servisi. Güvenli hizmet prensipleri. Ardışık sorgulama, seçimli-tekrar ve N’e-geri-git.
9 Ara sınav
10 TCP gönderim hizmeti. Kesim (segment) yapısı. Sıra ve onay numarası hesabı. Bağlantı tesisi. Zaman aşımı hesabı. Tekrar gönderim
11 TCP gönderim hizmeti. Kesim (segment) yapısı. Sıra ve onay numarası hesabı. Bağlantı tesisi. Zaman aşımı hesabı. Tekrar gönderim
12 Ağ katmanı prensipleri. Yönlendiriciler. İletme ve yönlendirme. IPv4 adresleme. Yayım, tek ve çoklu gönderim
13 Ağ katmanı prensipleri. Yönlendiriciler. İletme ve yönlendirme. IPv4 adresleme. Yayım, tek ve çoklu gönderim
14 Ethernet çakışma kontrolü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269965 Veri iletişimi, ağlar, protokoller ve standartlar konularında konseptleri tartışır.
2 1269966 Farklı ağ yapılanmalarında bilgisayar ve bilgisayar ağ ihtiyaçlarını ifade edebilir
3 1269967 Veri iletişimde kullanılan temel cihaz/teçhizatlar ve bunların fonksiyonlarını izah edebilir.
4 1269968 Yaygın kullanılan İnternet uygulamalarının çalışma prensiplerini tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4
2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek