Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP222 İletişim 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersle; genel olarak öğrencinin iletişim kavramı, iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim modelleri, iletişimin engelleri ve aşma yolları, örgütsel iletişim, örgütsel iletişimin iyileştirilmesi,bilgi sistemleri ve iletişim, kitle iletişim ve halkla ilişkiler gibi konuların önemini kavramasını sağlamak, bireysel, grupsal, iş ve sosyal yaşamda iletişimin önemini vurgulamak, bireysel imaj ve itibarda iletişimin önemini anlatmak, öğrencinin sözlü, yazılı ve beden dili iletişim yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin bilgi dağarcığının ve vizyonunun gelişmesi için bol bol kitap, gazete ve dergi okumasını öneriyorum.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) İletişim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2) Oskay, Ünsal; İletişimin ABC'si, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2014 3) Hitabet, Konuşma Sanatı, Nejat Muallimoğlu, Avcıol Basım 2011 4) İletişim Becerileri, Dr. Matthew McKay, Dr. Martha Davis, Patrick Fanning, HYB Yayıncılık 2006 5) İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak öğrencinin iletişim kavramı, iletişim süreci ve işleyişi, iletişim türleri ve şekilleri, iletişim modelleri, iletişimin engelleri ve aşma yolları, örgütlerde iletişim, örgütsel iletişim biçimleri ve örgütsel iletişimin iyileştirilmesi, örgütsel iletişim ağ modelleri ve teknolojileri, bilgi sistemleri ve iletişim, kitle iletişim ve halkla ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramının ve işlevlerinin tanımlanması.
2 İletişim türleri.
3 İletişim şekilleri
4 İkna kavramı ve ikna edici iletişim
5 İletişim engelleri
6 Bireylerarası iletişim
7 Örgütsel iletişim
8 Örgütsel iletişimin işleyişi
9 Etkili iletişim kurma yolları
10 Bilgi sistemleri ve iletişim
11 Kitle iletişimi
12 Halkla ilişkiler
13 İletişim ve işletme becerileri
14 Genel değerlendirme ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
96243 1269532 İletişim kavramını, iletişimin unsurlarını ve fonksiyonlarını öğrenir
96244 1269527 İletişim süreci ve aşamalarını öğrenir
96245 1269530 İletişim türlerini ve şekillerini öğrenir
96246 1269533 İletişimin engellerini ve bunları ortadan kaldırma yollarını öğrenir
96247 1269528 Örgütsel iletişimi, şekillerini ve önemini kavrar
96248 1269529 Örgütsel iletişim ağ modellerini ve iletişim teknolojilerini öğrenir
96249 1269531 Kitle iletişim, unsurları ve modellerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
96243 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5
96244 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5
96245 4 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 5 4 3
96246 5 3 3 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3
96247 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4
96248 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4
96249 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek