Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP258 Sistem Analizi ve Tasarımı 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayrıntılarıyla oluşturabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. gör. serkan varan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğ. Gör. ASLI BiROL slayt

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek 2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak 3 Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek 4 Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek 5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak 6 Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek 7 Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak 8 Yapılan Hazırlıkları Sunmak 9 Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek 10 Projeyi Sunmak 11 Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
21 Rapor Sunma 12 2 24
22 Proje Hazırlama 14 3 42
23 Proje Sunma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek sistem analizi ve tasarımı.pdf
2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek
4 Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri Ve Türlerini Tespit Etmek
5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
6 Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek
7 Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak
8 Yapılan Hazırlıkları Sunmak
9 Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak Ve Test Etmek
10 Projeyi Sunmak
11 Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak Ve Test Etmek
12 Projenin Sunumu
13 Proje Kurulum Paketini Hazırlamak
14 Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104051 1488619 Bitirme projesinin kapsamını belirleme
104052 1488620 Proje konusu ile ilgili detaylı araştırma
104053 1488622 Proje konusu ile ilgili detaylı araştırma
104054 1488623 Projeyi yazma,
104055 1488621 Projenin kurulum paketini ve raporunu hazırlama, yeterlikleri kazandırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73487 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 73488 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 73494 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 73495 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 73496 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 73489 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 73490 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 73491 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 73492 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 73493 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 73497 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 73498 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 73500 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 73499 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 73501 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 73502 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
104051 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
104052 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
104053 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
104054 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4
104055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek