Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİP264 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerinin öğretilmesi, Yenilik kavramı ile yeniklikçiliğin temellerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gümüş, S. ve Biçer, A. (2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Benimsenmesinde Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları. 2) Karakaş, F., Tayşir, N. K. ve Yılmaz, B. (2013), Girişimcilik, Beta Basım Yayım 3) İnternet kaynakları, güncel gelişmeler 4) Girişimcilik – Emine Başar, Hasan Altın,Vural Doğan – Nobel Yayın 2. Baskı Nisan 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimciliği etkileyen faktörler, yenilik, yenilikçiliğin temelleri (gözlemleme, hissetme, öneride bulunma, benimseme, yeni şartlara uyum sağlama, strateji geliştirme) yenilikçilik kültürü oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 5 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
16 Alan Gezisi 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları
2 Girişimci ve Girişimcilik kavramları
3 Girişimciliği etkileyen faktörler
4 Yenilik ve yenilikçilik kavramları
5 Yaratıcılık-yenilikçilik-girişimcilik arasındaki ilişkiyi
6 Yenilikçilik teknikleri
7 Yenilikçi ürünleri özellikleri
8 İş fikri geliştirme
9 İş planı hazırlama
10 Rekabet ve ürün ticarileşmesi
11 Öğrenci projeleri sunumu
12 Öğrenci projeleri sunumu
13 Öğrenci projeleri sunumu
14 Değişen çevre koşullarında girişimcilik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269926 Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilir
2 1269927 Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilir
3 1269928 Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve becerileri kazanır
4 1269929 Yenilikçiliğin temellerini bilir ve tartışır
5 1269930 İş planı hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65755 Bilişim alanındaki temel kavram ve terimleri bilme, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi sunabilme.
2 65756 Kişisel bilgisayar ve ağ işletim sistemlerini kurabilme ve kullanabilme; karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ederek sorunları çözebilme.
3 65762 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65763 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
5 65764 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olma
6 65757 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
7 65758 Bilgilerini güncel tutan,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, çevreye duyarlı bireyler olabilme.
8 65759 Alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
9 65760 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
10 65761 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
11 65765 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
12 65766 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13 65768 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
14 65767 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
15 65769 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
16 65770 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3
2 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3
4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek