Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV107 Temel Hukuk 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Muharrem Selçuk ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 2- Hukukun Temel Kavramları-I, AÖF Yayınları, Yayın No: 1465, Eskişehir, 2012. 3- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2010. 4- Yahya Deryal, Hukukun Temel Kavramları, Derya Kitabevi, Trabzon, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları 01) HUKUK-SOSYAL DÜZEN KURALLARI-YAPTIRIM.doc
02) HUKUK SİSTEMLERİ.docx
03) HUKUKUN DALLARI-KAMU HUKUKU.docx
04) ÖZEL HUKUK (Medeni Hukuk-Kişi Türleri-Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi).doc
05) GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYETLER.doc
06) YERLEŞİM YERİ-KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ-KİŞİNİN ADI.doc
07) HISIMLIK KAVRAMI VE TÜRLERİ.doc
08) MİRAS HUKUKU.doc
09) AİLE HUKUKU.docx
10) HUKUKUN KAYNAKLARI.doc
11) BOŞLUK KAVRAMI -HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI-HUKUKUN FARKLI ANLAMLARI.doc
12) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI - YASAMA.doc
13) YÜRÜTME.doc
14) YARGI.doc
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4 Başlıca hukuk sistemleri
5 Hukukun temel kollara ayırımı
6 Özel hukuk bilgisi (I)
7 Özel hukuk Bilgisi (II)
8 Kamu hukuku bilgisi
9 ARA SINAV
10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
11 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
13 Hukuksal işlem ve eylemler
14 Hukukta sorumluluk

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241873 Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını kavrar
2 1241874 Hukukun amaç ve işlevlerini öğrenir
3 1241875 Hukukta yaptırımı kavrar
4 1241876 Hukukun temel dallarını öğrenir
5 1241877 Hak, hak sahipliği ve ehliyet gibi kavramları tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5
3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek