Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV109 Mesleki Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evren ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu üniversitesi-Genel Matematik Prof.Dr. Mustafa BALCI-Temel Matematik ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak Mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapmak Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili uygulamalar yapmak Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler ve sayılar Ders Notları-PDF.pdf
2 Temel kavramlarla ilgili dört işlem. Sayılarda işlem önceliği Ders Notları-PDF.pdf
3 Tamsayılar, Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar ve Taban Aritmetiği Ders Notları-PDF.pdf
4 Asal sayı, asal çarpanlara ayırma, ebob, ekok Ders Notları-PDF.pdf
5 a € R olmak üzere aⁿ şeklindeki üslü sayılar ve denklemler Ders Notları-PDF.pdf
6 Köklü sayılar ve işlemleri Ders Notları-PDF.pdf
7 Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, Eşitsizlik kavramı Ders Notları-PDF.pdf
8 Birinci ve ikinci dereceden denkleme dönüştürme Ders Notları-PDF.pdf
9 Özdeşlikleri Pascal üçgeni ve Binom Açılım Ders Notları-PDF.pdf
10 Arasınav
11 Çarpanlara ayırma yöntemleri Ders Notları-PDF.pdf
12 Fonksiyon kavramını öğrenir. Tanım kümesindeki elemanların görüntüsünü bulur. Fonksiyonlarda dört işlem yapar. Ders Notları-PDF.pdf
13 Fonksiyon kavramını öğrenir. Tanım kümesindeki elemanların görüntüsünü bulur.Fonksiyonlarda dört işlem yapar. Ders Notları-PDF.pdf
14 Grafiklerde,tek ve çift fonksiyonlardaki simetriklikleri öğrenir. Doğrusal fonksiyonların ve parabollerin grafiğini çizer. Ders Notları-PDF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241808 Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak
2 1241809 Mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak
3 1241810 Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapmak
4 1241811 Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili uygulamalar yapmak
5 1241812 Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme
6 1241813 Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme
7 1241814 Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 5 5 3 3 4
2 3 5 5 4 3 3 4 3 3 4
3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4
4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4
5 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3
6 3 3 2 4 4 3 3 3 4 5
7 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek