Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV103 Genel İşletme 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Genel işletme dersinin amacı, işletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay YAVUZARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. Yönetimin Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 25 2 50
14 Gözlem 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar İŞLETME.docx
2 Ekonomik sistemler ve işletmecilik
3 İşletmenin çevresi ve işletmelerin sınıflandırılması
4 İşletme kurma süreci
5 Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik
6 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme
7 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme
8 ARA SINAV
9 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme
10 Üretim yönetimi
11 Muhasebe-finansman
12 İnsan kaynakları yönetimi
13 Pazarlama
14 Sosyal sorumluluk yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465713 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
2 1465714 İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
3 1465715 Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek
4 1465716 Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek
5 1465717 Küreselleşme olgusunun yönetim anlayışlarını ve işletmeleri nasıl etkilediğini bilmek
6 1465718 Uluslararası boyutuyla rekabet kavramını anlayabilmek
7 1465719 İşletmenin bulunduğu çevre koşullarını analiz edebilmek
8 1465720 İşletmedeki fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
9 1465721 Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak
10 1465722 Yönetimin fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4
5 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4
6 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4
7 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3
8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4
10 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek