Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV111 İletişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersle; genel olarak öğrencinin iletişim kavramı, iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim modelleri, iletişimin engelleri ve aşma yolları, örgütsel iletişim, örgütsel iletişimin iyileştirilmesi,bilgi sistemleri ve iletişim, kitle iletişim ve halkla ilişkiler gibi konuların önemini kavramasını sağlamak, bireysel, grupsal, iş ve sosyal yaşamda iletişimin önemini vurgulamak, bireysel imaj ve itibarda iletişimin önemini anlatmak, öğrencinin sözlü, yazılı ve beden dili iletişim yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin bilgi dağarcığının ve vizyonunun gelişmesi için bol bol kitap, gazete ve dergi okumasını öneriyorum.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) İletişim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2) Oskay, Ünsal; İletişimin ABC'si, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2014 3) Hitabet, Konuşma Sanatı, Nejat Muallimoğlu, Avcıol Basım 2011 4) İletişim Becerileri, Dr. Matthew McKay, Dr. Martha Davis, Patrick Fanning, HYB Yayıncılık 2006 5) İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak öğrencinin iletişim kavramı, iletişim süreci ve işleyişi, iletişim türleri ve şekilleri, iletişim modelleri, iletişimin engelleri ve aşma yolları, örgütlerde iletişim, örgütsel iletişim biçimleri ve örgütsel iletişimin iyileştirilmesi, örgütsel iletişim ağ modelleri ve teknolojileri, bilgi sistemleri ve iletişim, kitle iletişim ve halkla ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramının ve işlevlerinin tanımlanması. 1-4.DERS_İletişim_MÜ-2019-20.pdf
2 İletişim türleri. 1-4.DERS_İletişim_MÜ-2019-20.pdf
3 İletişim şekilleri 5_8 DERS_İletişim_DERS_Sözel iletişim lkeler bağlam ve engeller.pdf
4 İkna kavramı ve ikna edici iletişim 5_8 DERS_İletişim_DERS_Sözel iletişim lkeler bağlam ve engeller.pdf
5 İletişim engelleri 9-10 DERS_İletişim_sözsüz DERS.pdf
6 Bireylerarası iletişim 11_14 Ders_İletişim_DERS NOTLARI_Sözlü ve Yazılı İletişim Araçları_Konuşma.pdf
7 Örgütsel iletişim 11_14 Ders_İletişim_DERS NOTLARI_Sözlü ve Yazılı İletişim Araçları_Konuşma.pdf
8 Örgütsel iletişimin işleyişi 15-16. Ders_İLETİŞİM_BireylerArası.pdf
9 Etkili iletişim kurma yolları 17-18 Ders_İLETİŞİM_Grup ve İletişim.pdf
10 Bilgi sistemleri ve iletişim 19-26. Ders_İLETİŞİM_KİTLE İLETİŞİM.pdf
11 Kitle iletişimi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mursel.kan/102295/19-26.%20Ders_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_K%C4%B0TLE%20%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M.pdf
12 Halkla ilişkiler https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mursel.kan/102295/19-26.%20Ders_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_K%C4%B0TLE%20%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M.pdf
13 İletişim ve işletme becerileri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mursel.kan/102295/19-26.%20Ders_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_K%C4%B0TLE%20%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M.pdf
14 Genel değerlendirme ve tartışma https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mursel.kan/102295/19-26.%20Ders_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M_K%C4%B0TLE%20%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
96243 1409553 İletişim kavramını, iletişimin unsurlarını ve fonksiyonlarını öğrenir
96244 1394958 İletişim süreci ve aşamalarını öğrenir
96245 1408792 İletişim türlerini ve şekillerini öğrenir
96246 1420400 İletişimin engellerini ve bunları ortadan kaldırma yollarını öğrenir
96247 1397372 Örgütsel iletişimi, şekillerini ve önemini kavrar
96248 1404304 Örgütsel iletişim ağ modellerini ve iletişim teknolojilerini öğrenir
96249 1408908 Kitle iletişim, unsurları ve modellerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
96243 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
96244 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2
96245 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
96246 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
96247 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2
96248 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
96249 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek