Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV115 E Ticaret 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Elektronik Ticaret dersinin amacı, elektronik pazar yapısı içerisindeki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarının incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İnternetin teknik gelişimi, yeni ekonomi kavramı bağlamında ticarette meydana gelen değişimlerin etkilerinin, elektronik ticaretin yönetsel, teknik, hukuki ve finansal altyapısı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar I
2 İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar II
3 Yeni Ekonomi Kavramı, Özellikleri ve Etkileri
4 Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Yaygınlığı
5 Elektronik Ticaretin İşletmelere, Tüketiciye ve Sosyal Hayata Etkileri
6 Elektronik Ticaretin Araçları: İnternet, Telefon, Televizyon, EFT, EDI
7 Elektronik Ticaret Türleri, E-Devlet ve Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C)
8 İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (B2B)
9 İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (B2C)
10 Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
11 Elektronik Ticaret Sözleşmeleri ve E-imza
12 Elektronik Ticaretin Finansmanı
13 Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
14 Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433452 E-ticaret faaliyetlerini planlamak
2 1433477 E-ticaret faaliyetlerini yürütmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek