Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV102 Genel Muhasebe-II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sevilengül, O., 2009, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Öz kaynakları kaydetmek Gelir ve gider hesaplarını belirlemek Gelir tablosu düzenlemek Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek Nazım hesapları kaydetmek Envanter işlemleri yapmak Sektör bazlı örnek uygulama yapmak Türk Muhasebe standartlarını sıralamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 2 14 28
11 Soru-Yanıt 2 17 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek 3 1
2 Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek 3 1
3 Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek 3 1
4 Öz kaynakları kaydetmek 3 1
5 Gelir ve gider hesaplarını belirlemek 3 1
6 Gelir tablosu düzenlemek 3 1
7 Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek 3 1
8 Nazım hesapları kaydetmek 3 1
9 Envanter işlemleri yapmak 3 1
10 Envanter işlemleri yapmak 3 1
11 Sektör bazlı örnek uygulama yapmak 3 1
12 Sektör bazlı örnek uygulama yapmak 3 1
13 Türk Muhasebe standartlarını sıralamak 3 1
14 Türk Muhasebe standartlarını sıralamak 3 1
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240893 Kaynak hesaplarını kayıt edebilir.
2 1240894 Gelir tablosu uygulaması yapabilir.
3 1240895 Satışların maliyeti uygulaması yapabilir.
4 1240896 Muhasebe uygulaması yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5
2 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4
3 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4
4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek