Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV106 Ticaret Hukuku 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Tiicari iş,ticari hüküm ve ticari yargı hükümlerini inceleyebilmesi,ticaret şirketlerinde menkul kıymetleripay senetleri,ortaklık ve tip değiştirme, iflasirehin ve tasfiye işlemlerini yapabilmesi ve kambiyo senetleri ile ilgili işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak,Ticari İş ve hükümleri yorumlamak,Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, Ticaret Sicili işlemlerini izlemek,Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek,Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek,Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak,Defter türlerini tanımak,Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek,Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak,ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak,Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak,Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak,kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 7 49
10 Tartışma 4 3 12
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak
2 Ticari İş ve hükümleri yorumlamak
3 Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek
4 Ticaret Sicili işlemlerini izlemek
5 Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek
6 Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek
7 Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak
8 Defter türlerini tanımak
9 Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek
10 Ara Sınav
11 Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak
12 Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak
13 Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak
14 Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218223 Tacir sıfatlarını öğrenebilir
2 1218228 Ticari defterleri öğrenebilir
3 1218236 Kıymetli evrakı öğrenebilir
4 1218238 Ticari hükümleri öğrenebilir
5 1218253 Haksız rekabeti kavrayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5
2 3 4 5 2 4 4 3 3 5 3
3 4 4 5 4 3 3 2 4 5 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek