Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV104 Makro Ekonomi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Dersin ana amacı, öğrencilerin makro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin makro iktisadi konular hakkında fikir yürütmelerini sağlamak, dersin en önemli hedeflerinden biridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seval ŞENGEZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

derslerde gerek teorik gerekse matematiksel anlatımların yapılması sırasında, özellikle problemlerin çözümü esnasında öğrencilerin katılımının sağlanması hedeflenmektedir.öğrencilerin soru sorma ve sorulan sorulara yanıt verme konusunda aktif olmasını sağlama, anlaşılmayan noktaların tekrar anlatılması gibi hususlarda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.Öğrencilerin konulara ilişkin gazete, bilimsel dergi, kitap ve raporları takip etmeleri, ilgili haberleri izlemeleri özellikle önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Kenan ÇELİK, makro iktisada giriş Prof.Dr. Osman Z.ORHAN, Doç.Dr.Seyfettin ERDOĞAN, Genel Ekonomi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

iktisat dalına ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, işsizlik, faiz haddi, basit keynezyen model, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli konuları üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makro iktisadın temel kavramları.
2 Para Teorisi,paranın tanımı ve işlevleri
3 Para Sistemleri
4 Para arzı ve para talebi
5 fisher miktar teorisi cambridge denklemi
6 Keynesyen teori
7 Enflasyon, enflasyon çeşitleri,enflasyonun etkileri
8 Deflasyon, devalüasyon,stagflasyon kavramları
9 Para politikaları
10 milli gelir, hesaplama yöntemleri
11 istihdam ve istihdamla ilgili kavramlar
12 üretim kapasitesi ve milli gelirle istihdam arasındaki ilişki
13 işsizlik ve işsizlik çeşitleri
14 Anlaşılmayan konularla ilgili genel tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169342 Makro iktisadın temel kavramları öğrenilecek
2 1176907 Makro iktisadi modeller ve makro iktisadın gelişimi hakkında bilgi verilecek
3 1184256 Milli gelirin tanımı yapılarak öğrenci bilgilendirilecek
4 1188831 İşsizlik, enflasyon,istihdam kavramları anlatılacak
5 1191856 Basit keynezyen model şekil yoluyla açıklanacak
6 1174463 Para arzı ve para talebi kavramları öğretilecek
7 1174556 Para Teorisi,Para politikası anlatılacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4
2 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4
3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4
4 4 4 5 1 5 4 4 4 3 3
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
7 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek