Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV110 Ticari Matematik 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için,gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. 2-Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evren ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zehir, Hayrettin; Ticari Matematik Ders Kitabı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011 Tuğrul, Belgin; İleri, Hüseyin, Ticaret Metematiği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2010 Çetiner, Ertuğrul; Ticari ve Mali Matemetik, Gazi Kitabevi, Ankara Aydın, Nurhan; Coşkun, Metin; Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzde ve binde kavramları ,Oran ve orantı ,Maliyet ve satış fiyatı hesaplamaları ,Kar-zarar yüzdesi hesaplamaları ,Faiz Hesaplamaları ,İskonto Hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticari matematikte temel ve genel kavramlar
2 Yüzde tutarı,temel sayı,yüzde payı
3 Yüzde ve binde hesapları ile ilgili problemler
4 Oran, orantı,doğru orantı,ters orantı
5 Bileşik orantı,oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamala
6 Maliyet fiyatı ve satış fiyatı üzerinden kar zarar hesaplamalar
7 Maliyet ve satış hesaplamaları ile ilgili problemler
8 Faiz hesaplamaları
9 ARASINAV
10 Logaritma cetvelinin kullanılması, Bileşik faiz
11 İskonto hesaplamaları,iskonto ve nominal değerin hesaplanması,denk bonolar
12 karşılaştırmalı problemler
13 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler
14 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241953 Ticari Matematik ile ilgili temel kavramları anlayabilir
2 1241954 Ticari matematik işlemlerini anlayabilir
3 1241955 Diğer meslek derslerinde karşılaşacakları matematiksel işlemleri yapabilir.
4 1241956 Ekonomik hayatı ilgilendiren sorunları çözebilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahiptirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2
2 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4
3 3 4 3 4 3 5 5 2 3 3
4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek