Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV201 Maliyet Muhasebesi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

maliyet muhasebesi, mamulün satış fiyatının belirlenmesi, gelirin ölçülmesi, envanter değerlemesinin yapılması, işletme yöneticilerine bilgi sağlanması, maliyetlerin kontrol altına alınması, planlamaya ve alınacak kararlara doğrudan yardımcı olunmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maliyet Muhasebesi, Prof Dr. Mevlüt Karakaya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisini aktarmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
2 İşçilik maliyetini hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
3 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
4 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
5 Birinci dağıtımı yapmak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
6 İkinci dağıtımı yapmak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
7 İkinci dağıtımı yapmak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
8 Sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
9 Ara Sınav Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
10 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
11 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
12 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
13 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf
14 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak Maliyet muhasebesi 1.pdf
Maliyet muhasebesi 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465104 Maliyet unsurlarını hesaplar.
2 1465102 Maliyet kayıtları yapar.
3 1465103 Birim maliyeti hesaplar.
4 1465101 Gider dağıtımı yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4
2 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4
3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4
4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek