Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV269 İnşaat Muhasebesi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı inşaat muhasebesinin ana öğelerini öğretmek, inşaat tahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısını anlatmak ve bu alandaki çeşitli muhasebe işlemlerinin kayda alınışını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnşaat Muhasebesi-Çiğdem Özkaya Yıldırım İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları-Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnşaat Taahhüt İşlerinin Ana Öğeleri: İnşaat, İnşaat sahibi, İnşaat müteahhidi, İnşaat taahhütlerinde izlenen süreç; İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin Genel Yapısı; İnşaat-Taahhüt Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi; Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi; İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi; Genel Yönetim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi; Taşeronlara Yaptırılan İşlerin Maliyeti; Taşeronlara Yaptırılan İşlerin ve Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi; Avans ve Hakedişler ve Muhasebeleştirilmesi; Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım; Dönem Sonu İşlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnşaat taahhüt işlerinin ana öğeleri: inşaat,inşaat sahibi,inşaat mutahidi,inşaat tahhütlerinde izlenen süreç inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
2 İnşaat taahhüt işlerinin ana öğeleri: inşaat,inşaat sahibi,inşaat mutahidi,inşaat tahhütlerinde izlenen süreç inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
3 İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısı inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
4 İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısı inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
5 İnşaat taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
6 İnşaat taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
7 inşaat taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
8 malzeme giderlerinin muhasebeleştirilmesi inşaat muahsebesi 2.pdf
inşaat muhasebesi 1.pdf
9 Ara Sınavi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
10 Genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
11 Genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
12 Taşeronlara yaptırılan işlerin maliyeti inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
13 Yıllara yaygın inşaat ve onarım inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf
14 Yıllara yaygın inşaat ve onarım inşaat muhasebesi 1.pdf
inşaat muahsebesi 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269639 İnşaat taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi
2 1269641 İşçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi
3 1269642 Taşeronlara yaptırılan işlerin maliyeti
4 1269640 Yıllara yaygın inşaat ve onarım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4
3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek