Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV271 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerinin öğretilmesi, Yenilik kavramı ile yeniklikçiliğin temellerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel KAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Gümüş, S. ve Biçer, A. (2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Benimsenmesinde Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları. 2) Karakaş, F., Tayşir, N. K. ve Yılmaz, B. (2013), Girişimcilik, Beta Basım Yayım 3) İnternet kaynakları, güncel gelişmeler 4) Girişimcilik – Emine Başar, Hasan Altın,Vural Doğan – Nobel Yayın 2. Baskı Nisan 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimciliği etkileyen faktörler, yenilik, yenilikçiliğin temelleri (gözlemleme, hissetme, öneride bulunma, benimseme, yeni şartlara uyum sağlama, strateji geliştirme) yenilikçilik kültürü oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 5 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
16 Alan Gezisi 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları Girişimcilik_dERS_notları_2019_paylaşım.pdf
2 Girişimci ve Girişimcilik kavramları https://bit.ly/2RlHvqr
3 Girişimciliği etkileyen faktörler https://bit.ly/2RlHvqr
4 Yenilik ve yenilikçilik kavramları https://bit.ly/2RlHvqr
5 Yaratıcılık-yenilikçilik-girişimcilik arasındaki ilişkiyi https://bit.ly/2RlHvqr
6 Yenilikçilik teknikleri https://bit.ly/2RlHvqr
7 Yenilikçi ürünleri özellikleri https://bit.ly/2RlHvqr
8 İş fikri geliştirme https://bit.ly/2RlHvqr
9 İş planı hazırlama https://bit.ly/2RlHvqr
10 Rekabet ve ürün ticarileşmesi https://bit.ly/2RlHvqr
11 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
12 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
13 Öğrenci projeleri sunumu https://bit.ly/2RlHvqr
14 Değişen çevre koşullarında girişimcilik https://bit.ly/2RlHvqr

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490272 Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilir
2 1490273 Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilir
3 1490274 Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve becerileri kazanır
4 1490275 Yenilikçiliğin temellerini bilir ve tartışır
5 1490276 İş planı hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek