Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV273 İşletme Yönetimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İsletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları, Organizasyonların İsleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sema BİLGİLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
49 Performans 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmeciliğin Temel Kavramları
2 İşletme ve Çevresi
3 İşletmenin Kuruluş Amaçları
4 İşletme Türleri
5 İşletmelerde Kapasite
6 İşletmelerin Yönetim Fonksiyonları
7 İşletmelerin Örgütlenme Fonksiyonları
8 Pazarlama Yönetimi
9 Ara sınav
10 Finans Yönetimi
11 İnsan Kaynakları Yönetimi
12 Destekleyici İşletme Fonksiyonları
13 İşletmelerde Verimlilik Yönetimi
14 İşletmelerde Halkla İlişkiler Fonksiyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269534 İşletme ve Yönetim Kavramlarını tanımlayabilmek
2 1269535 İşletmeleri sınıflandırmak
3 1269536 İşletmede Yönetim Fonksiyonlarını kavramak
4 1269537 İşletmenin Hukuksal yapısını kavramak
5 1269538 İş yeri ve üretim planı yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek