Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması ve Türkiye ekonomisi hakkında yorum ve analiz yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Türkiye ekonomisini analiz edebilmek için gerekli olan mikro ve makro ekonomik kavramlar yardımı ile analiz edebilme ve yorumlama şeklinde hazırlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye ekonomisi’nin tarihsel gelişimi
2 Türkiye’nin nüfus yapısı
3 İstihdam ve işsizlik
4 Milli gelir ve gelişimi
5 Dışa açık büyüme
6 Parasal politika ve gelişmeler
7 Parasal politika ve gelişmeler
8 Kamu kesimi ekonomisi ve Sermaye kaynaklarının kullanımı
9 Sektörel gelişmeler ve Çalışma Yaşamı
10 ARA SINAV
11 Ulusal üretim ve bölüşüm
12 Ekonominin genel dengesi
13 Dış ödemeler dengesi
14 Dünya ekonomisinde Türkiye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442429 Türkiye ekonomisi’nin tarihsel ve yapısal ögeleri öğrenilmektedir.
2 1442437 Sektörel analiz yapabilir.
3 1442448 1980 sonrası ekonomi politikalarında yapılan köklü değişimler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5
2 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek