Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV266 İstatistik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Genel İstatistik bilgilerin Muhasebecilik ve vergi uygulamaları sektöründe uygulayabilir düzeyde olmasını sağlamak. İstatistik dersini alan öğrencilerin bu dersi günlük hayatlarında da kullanmalarını sağlamak. Karşılaştıkları tablo ve grafikleri doğru yorumlama yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Evren ERGÜN, Öğr.Gör.Azize Zehra ÇELENLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik-1 Dr.Necati Alp ERİLLİ, Olasılık ve İstatistik Semra ORAL ERBAŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik bilimini ait genel kavramlara ait tanımları öğrenmek. Veri toplama, elde edilen verilerin ölçe düzeylerinin belirlenmesi,grafikler halinde gösterilmesi,verilere ait ortalama ve varyans hesaplanması. İstatistik biliminin temel yapı taşı olan olasılık kavramı ve olasılık hesaplama. Öğrenilen bu bilgilerin Muhasebe ve vergi Uygulamaları alanında kullanımına dair örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 3 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik Biliminin genel kavramlarının tanımları
2 Verilerin ölçme düzeylerinin tanımları ve örnekleri
3 Basit Seri, Frekanslı Seri ve Gruplandırılmış seri kavramları
4 Verilerin tablolar ve grafiklere halinde gösterimi ve yorumlanması
5 Merkezi Eğilim Ölçülerinin tanımları ve formülleri
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri uygulama
7 Değişkenlik Ölçüleri tanımları ve formülleri
8 Değişkenlik Ölçülerine ait uygulama
9 İstatistik biliminde olasılık teorisi
10 Arasınav
11 Olasılık hesaplamaları
12 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
13 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
14 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269681 İstatistik bilimine ait temel kavramların tanımları.
2 1269682 Veri toplama ve toplanan verilerin ölçme düzeylerini belirlemek. Verileri düzenleme işlemi
3 1269683 Verileri Tablo ve grafikler halinde gösterimini sağlamak, oluşturulan tablo ve grafiklerin yorumlanması
4 1269684 Merkezi eğilim ölçüleri ve Değişkenlik ölçüleri hesaplamaları
5 1269685 İstatistik Biliminde olasılık kavramın önemi ve yeri
6 1269686 Öğrenilen bilgilerin Muhasebe ve vergi uygulamalarındaki kullanım alanları ve örnekleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 3 3 3 2 2 3
2 2 4 3 3 3 3 2 2 2
3 2 4 4 4 5 3 2 1 4 2
4 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3
5 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2
6 3 4 2 4 3 2 4 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek