Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV272 Sigortacılık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Temel Sigortacılık ve Sigorta İşletmeciliği konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Oğuz AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Temel Sigortacılık kavramlarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde sigortanın tarihi incelenecektir. Sigortanın makro ve mikro işlevleri üzerinde çalışılarak, sigortanın ekonomik etkileri anlatılacaktır. Sigorta Sözleşmesinin tarafları ve bunların yükümlülükleri açıklanacaktır. Sigortacılıktaki aracı kurum ve kuruluşlar tanıtılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 20 2 40
15 Gösterme 10 3 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Sigortacılık Bilgileri dersine giriş yapılması, Sigortanın tanımının yapılması,
2 Sigortacılığın Dünyada ve ülkemizdeki tarihinin incelenmesi, sigortacılığın gelişmesini engelleyen ve destekleyen faktörlerin açıklanması
3 Risk ve risk çeşitleri, risk yönetimi ve öneminin açıklanması, Sigortacılığın temeli olarak risk kavramının incelenmesi
4 Örnek Poliçeler üzerinden sigorta sözleşmelerinin analiz edilmesi, Poliçe genel şartlarının önem ve anlamının ele alınması,
5 Sigorta sözleşmeleri ve taraflarının açıklanması, bunların hak ve yükümlülüklerinin açıklanması, Temel Sigortacılık kavramlarının incelenmesi
6 Sigortanın Makro ve Mikro İşlevlerinin açıklanması, Sigortanın ülkenin ekonomik yapısı ve geleceği üzerindeki etkilerinin açıklanası, Büyük sayılar kanunu ve etkilerinin açıklanması
7 Temel Sigortacılık Kavramlarının incelenmesi, Sigortanın Prensiplerinin açıklanması
8 Ara sınav
9 Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan sigorta branşlarının tanıtılması, amaç ve önemlerinin anlatılması
10 Sigortalanabilirlik kavramının ve şartlarının incelenmesi
11 Temel Reasürans Bilgileri,
12 Reasürans Çeşitlerinin incelenmesi
13 Reasürans Hesapları ve incelenmesi, Risk, Prim ve Hasar paylaşımlarının hesaplarının analiz edilmesi
14 Temel Sigortacılık Bilgileri Dersinin genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490934 Sigortanın ve sigortacılığın tanımını yaparak, Sigortacılık mesleği ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
2 1490935 Sigortanın dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini yazılı ve sözlü anlatabilir
3 1490936 Sigortacılıkta, risk, risk çeşitleri ve risk yönetimi konusunda temel kavramları ve uygulamalar hakkında açıklamaları yapabilir
4 1490937 Sigortanın Prensiplerini sayarak açıklayabilir
5 1490938 Sigortanın Makro ve Mikro işlevlerini açıklayabilir
6 1490939 Sigorta Sözleşmelerinin taraflarını açıklayarak, bunların hak ve yükümlülüklerini yazılı ve sözlü anlatabilir
7 1490940 Sigorta işletmelerinde aracı kurum ve kuruluşları yazılı ve sözlü anlatabilir
8 1490941 Sigortacılıkta önemli bazı kavramlar açıklanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1
3 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2
4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek